Top latest Five Търговско-промишлена палaта Urban newsВластта е притегателна за мошениците, за алчните, за безскрупулните, за тези които искат да живеят от труда на другите и да богатеят за ваша сметка. Те казват, че ще ви гарантират законността, но законните са всъщност решетките на вашата свобода. И дори, до властта да се добере човек с чисти помисли и намерения, то той скоро ще бъде смазан, сдъвкан и изплют от системата, или ще стане част от тази система без да може да я промени, защото самото право да ви управляват нарушава вашата свобода. Не вярвайте на този който ви казва, че иска да ви управлява, за да защитава вашата Свобода – това е невъзможно.

По време на санирането ползвайте лични предпазни средства, особено каска. Ако доведете до успешен край делото, си ще влезете в пантеона на заслужилите български личности. Има възможност да получите и допълнителни приходи, които да инвестирате в постигането на енергийна независимост, тъй като ще ви бъде направено предложение да станете рекламно лице на световна фармацевтична корпорация производител на водеща паста за зъби, но за целта не трябва да спирате да се усмихвате.”

Относно това кои са поръчителите специално на анализа, касаещ вашата държава не бих могъл да ви отговоря, понеже това е поверителна информация.

Страшна ли е Революцията? Да, страшна е! Защото тя се ръководи от един единствен принцип, принципът по силата на който сме длъжни да се отнасяме с другите така, както искаме да се отнасят с нас.

– Добре, но все пак кое при тези обстоятелства, при тази политика е това, което да ни обединява като народ, да ни олицетворява като държава?

Това не противоречи ли на твърденията във вашия анализ?

Изповядвайки пред него обзелото я чувство на безпомощност пред мащабността на възложената и задача, и молейки се за чудо, което да и помогне да се справи, тя предизвика у отеца върховно състрадание. Той простря разтворената си десница над главата на Миролюба и се помоли на Бога да строи чудо и да подкрепи това крехко свое създание в богоугодната му мисия в защита на Банките и свободата на лихвите.

I will never forget my stick with the philosophers through the Andromeda nebula, who Reside infinitely long ( they them selves don't know after they were born or when they could die) and who defined to me that there cannot exist democracy on this planet due to the short lifetime of its inhabitants plus the fragility of their Bodily becoming.

Наистина ли вярвате, че национализацията е пагубна за правилното разпределение на ресурсите на държавата, за осигуряването на достъп до богатствата на държавата на всеки един гражданин на тази държава? Нормално ли е да се търсят печалби там, където става въпрос за оцеляването на човека, за задоволяване на неговите насъщни нужди? За какво ни е тогава държавата? Защо живеем в общности, ако целта ни е да се конкурираме и ограбваме по-между си, както се опитват да ни втълпят капиталистическите изроди? Нормално ли е да търсим печалба в жаждата на жадния, глада на гладния и нуждата от дом и топлина на бездомния, човешко ли е?

– Виждам, че вие все още не можете да оцените важността на така наречената от вас виртуална сфера. В момента в нея се градят политики, разпространяват се идеи, тя е главен канал за общуване и организиране в съвременния свят. Ние наблюдаваме внимателно случващото се не само у нас, но и по света, и смятам, че сме достигнали до правилното решение, а именно, съсредоточаването на всичките ни усилия за едно по-масово, по- дейно, по-влиятелно присъствие в тази социално-информационна среда, за да успеем да вземем в собствените си ръце изграждането и представянето на собствения си образ в тази виртуална среда. Да не забравяме, че въпросната виртуална среда е способствала и продължава да способства за редица процеси, протичащи в реалния свят: вижте арабските революции, протестите в Испания, Гърция, движението Окупирай и т.

Защо те не намалят печалбите си, за да бъдат конкурентоспособни. Тук трябва да уточня какво е печалба. Печалба е това, което ви остава на разположение като парична сума, която можете да ползвате така, както намерите за добре, това е напълно свободен паричен ресурс. Вие като работник не притежавате такъв ресурс. Заплатата, която получавате в името на конкурентоспособността си, отива изцяло за покриване на насъщните ви нужди, че дори и не достига, и не остава и петаче за лични удоволствия или спестяване. В този смисъл вие не печелите от труда си – цялата печалба от вашия труд отива за вашия работодател, защото той е единственият, който успява да използва една част от придобитите финансови средства напълно свободно, изцяло по своя воля и за задоволяване на личните си прищевки.

Те терористите са странни птици, не са като нашите престъпници. С нашите си престъпници, човек може да се разбере, може да постигне споразумение, дори може да споделят с теб придобитото от престъпна дейност, ако си Париж достатъчно настоятелен, но терористите .

Държавата трябва да гарантира, че всеки ще бъде принуден да работи, до гроб и до смърт, при условия, които се диктуват от бизнеса, в интерес на бизнеса и трупането на печалби. Държавата трябва да гарантира, че в страната няма да остане нито една безплатна услуга, че никой, никъде и никога няма да оказва безплатна, безвъзмездна и доброволна помощ, в която и да е сфера, защото това е пагубно за бизнеса, отнема част от пазара му и намалява печалбата му, а оттам и икономическия растеж на страната. Държавата трябва да гарантира, че дори и да сте умен, образован, да притежавате креативно мислене, завидни технически умения и научни познания, няма да можете да задоволявате сам своите потребности, а ще бъдете принуден да купувате всичко, което ви е необходимо, за да се поддържате жив. Държавата трябва да гарантира , че всичко, което се прави, се прави за пари, за печалба, за благото на богатите и техните наследници.

В момента, когато този бяг спреше, Капиталът бе обречен, той се свиваше и загиваше. И тези, които го притежаваха, измисляха все нови и нови инструменти, нови и нови пребивавания където Капиталът да расте. Те измислиха цял един нов виртуален свят, като смятаха, че той ще ги спаси, че ще помогне капиталът им да расте безгранично и така ще гарантира властта им над живота, но, уви!, надеждите им бяха попарени. Всеки път, когато капиталът спреше своето движение, уверен, че е намерил спасение, той се раздуваше неимоверно и накрая се пръскаше, оголвайки своята куха същност и погубвайки милиони човешки съдби.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *